Privacybeleid

Indien u de website van creet.nl bezoekt, worden er privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens van u verwerkt. Creet acht uw privacy van groot belang. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor een goede verwerking van de door u gevraagde diensten.
 • Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • . Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming wettelijk is vereist.
 • Rechten van betrokkenen. Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In onze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend  de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen doen.

Afhankelijk van welke functionaliteiten die u via de website gebruikt kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Inloggegevens
 • Geslacht
 • IP-adres

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor onderstaande doeleinden ( en voor doeleinden die daar nauw mee samenhangen)

 • Het verlenen van toegang tot de website;
 • Het aanbieden van functionaliteiten van de websites;
 • Het aanmaken van uw account;
 • Het controleren van toegang tot uw account;
 • Het afhandelen van uw bestellingen
 • Het factureren van de afgenomen diensten;
 • Het registreren van domeinnamen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • Het beantwoorden en afhandelen voor door u gestelde vragen;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines.

Contactformulier e-mails.

Indien u vragen heeft over Creet of de door ons aangeboden diensten en producten kunt u contact met ons opnemen. U kunt o.a. contact opnemen via het contactformulier op onze website en via e-mail. Raadpleeg onze website www.creet.nl  voor actuele contactgegevens.

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies.

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen ( technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren (analytische cookies);
 • Het internetaanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties (advertentie cookies);
 • U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’(social media cookies)

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt op de website, u ons toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy en cookieverklaring.

Wij hebben geen controle op hetgeen dat derden partijen zelf met de gegevens doen die via de plaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met de gegevens doen kunt u vinden in de privacyverklaring de betreffende partijen ( let op: dit kan regelmatig wijzigen)

In-en uitschakelen van cookies.

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor de exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat ( bepaalde functionaliteiten op) de website mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Website van derden.

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden.

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt of verkregen zijn, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten en betrokkenen.

Indien u aan ons de persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, ter verplaatsen of te verwijderen. U kunt uw verzoek richten aan info@creet.nl.

Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijziging privacy- en cookieverklaring.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy-en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook een aanbeveling deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u va eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens.

Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.  Op grond van de geldende privacywet hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact.

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookieverklaring,, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via info@creet.nl